جستارها

جستار نخست: در بابِ یادگیری

خوب به یاد دارم که در آن سال‌ِ آخری که خودمان را برای کنکور تکه‌تکه کرده بودیم، یکبار دایی‌ام جمله‌ای به من گفت که همیشه از آن می‌ترسیدم: مطالعه‌کردن برای‌ت تبدیل به یک عادت نشود؛ فردا روزی، چیز جذاب‌تری به سراغت می‌آید و قید همه چیز را می‌زنی! شاید معنای این جمله را حالا بعد از 5-6 سال، عمیقا فهمیده باشم- حالا که از تمامِ چیزهایی که سابقا ملجا من …

مطالعه بیشتر »