ترس | FEAR

وبسایت علی مولوی | Ali Molavi

تنهایی | Loneliness
ناامیدی | Despair

پی‌نوشت: تو، از چه می‌هراسی؟

درباره علیرضا

بالاخره هر آغازی تنها ادامه ایست و كتاب حوادث همیشه از نیمه ی آن باز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.